Razine čišćenja

Da biste pristupili postavkama razine čišćenja za željeni zaštitni modul, proširite ThreatSense parametre (na primjer, Rezidentnu zaštitu sistemskih datoteka), a zatim pronađite Čišćenje > Razina čišćenja.

ThreatSense parametri imaju sljedeće razine ispravljanja (tj. čišćenja).

Ispravljanje u programu ESET Internet Security

Razina čišćenja

Opis

Uvijek ispravi prijetnju

Pokušaj ispravljanja otkrivene prijetnje prilikom čišćenja objekata bez intervencije krajnjeg korisnika. U rijetkim slučajevima (npr. u slučaju sistemskih datoteka) kada se otkrivena prijetnja ne može ispraviti, prijavljeni objekt ostavlja se na izvornoj lokaciji.

Ispravi otkrivenu prijetnju ako je sigurna, u suprotnom je zadrži

Pokušaj ispravljanja otkrivene prijetnje prilikom čišćenja objekata bez intervencije krajnjeg korisnika. U nekim slučajevima (npr. u slučaju sistemskih datoteka ili arhiva koji sadrže i čiste i zaražene datoteke), ako se otkrivena prijetnja ne može ispraviti, prijavljeni se objekt ostavlja na izvornoj lokaciji.

Ispravi otkrivenu prijetnju ako je sigurna, u suprotnom postavi pitanje

Pokušaj ispravljanja otkrivene prijetnje prilikom čišćenja objekata. Ako se u nekim slučajevima ne izvrši nikakva radnja, krajnjem korisniku prikazuje se interaktivno upozorenje i potrebno je odabrati radnju za ispravljanje (npr. uklanjanje ili zanemarivanje). Ova se postavka preporučuje u većini slučajeva.

Uvijek pitaj krajnjeg korisnika

Tijekom čišćenja objekata krajnjem korisniku se prikazuje interaktivno upozorenje i potrebno je odabrati radnju za ispravljanje (npr. uklanjanje ili zanemarivanje). Ta razina namijenjena je naprednijim korisnicima koji znaju koje korake treba poduzeti u slučaju prijetnje.