Anti-Theft aktiviran/deaktiviran

Ovaj prozor sadržava poruku za potvrdu kada aktivirate/deaktivirate Anti-Theft:

Aktivirano – vaš uređaj je sada zaštićen programom Anti-Theft, a njegovom sigurnosti možete daljinski upravljati naESET HOME portalu pomoću svojeg računa.

Deaktiviran Anti-Theft – deaktiviran je na ovom uređaju, a svi podaci povezani s programom <%ESET_ANTTHEFT%> za ovaj uređaj se uklanjaju s ESET HOME portala.