Vrijeme pokretanja zadatka – tjedno

Zadatak će se iznova pokretati svaki tjedan na odabrani dan ili dane i u odabrano vrijeme.