Program nije aktiviran

Ova poruka o pogrešci se prikazuje kada vlasnik licence deaktivira vaš program ESET Internet Security s ESET HOME portala ili kada se licenca koja se dijeli s vašim ESET HOME računom više ne dijeli. Da biste riješili ovaj problem:

Kliknite Aktiviraj i upotrijebite jednu od metoda aktivacije da biste aktivirali program ESET Internet Security.

Obavijestite vlasnika licence da je vlasnik licence deaktivirao vaš program ESET Internet Security ili da se licenca više ne dijeli s vama. Vlasnik može riješiti problem u programu ESET HOME.