Stranice pomoći

Dobro došli u korisnički vodič za ESET Internet Security. Ovdje navedene informacije upoznat će vas s proizvodom i učiniti vaš rad na računalu sigurnijim.

Početak korištenja

Preporučujemo vam da se prije upotrebe programa ESET Internet Security upoznate s raznim vrstama otkrivenih prijetnji i udaljenih napada na koje biste mogli naići prilikom upotrebe računala.

Sastavili smo i popis novih značajki uvedenih u program ESET Internet Security i vodič za konfiguriranje osnovnih postavki.

Korištenje stranica pomoći programa ESET Internet Security

Teme pomoći podijeljene su u nekoliko poglavlja i potpoglavlja. Pritisnite F1 za prikaz informacija o prozoru u kojem se trenutačno nalazite.

Program omogućuje da tražite neku temu pomoći prema ključnim riječima ili tražite sadržaj upisivanjem riječi ili izraza. Razlika između te dvije metode je u tome da se ključna riječ može logički povezati sa stranicama pomoći koje ne sadrže samu ključnu riječ u tekstu. Pretraživanjem prema riječima i izrazima pregledava se sadržaj svih stranica i prikazuju samo one koje sadrže traženu riječ ili izraz u samom tekstu.

U svrhu dosljednosti i radi sprečavanja zabune, terminologija koja se upotrebljava u ovom priručniku temelji se na nazivima parametara programa ESET Internet Security. Također upotrebljavamo jedinstven skup simbola za naglašavanje tema od posebnog interesa ili značaja.


note

Napomena je kratko opažanje. Premda ih možete preskočiti, napomene vam mogu pružiti vrijedne informacije, kao što su posebne značajke ili veza na povezanu temu.


important

Ovaj naslov zahtijeva vašu pažnju i ne preporučujemo njegovo preskakanje. Obično pruža važne informacije koje nisu od kritične važnosti.


warning

Ove informacije zahtijevaju dodatnu pažnju i oprez. Upozorenja su navedena kako bi vas spriječila da napravite potencijalno štetne pogreške. Tekst u zagradama upozorenja pročitajte s razumijevanjem jer se odnosi na vrlo osjetljive postavke sustava ili određene rizike.


example

To je primjer upotrebe ili praktični primjer koji vam pruža pomoć u razumijevanju načina na koji se određene funkcije mogu upotrebljavati.

Konvencija

Značenje

Podebljan tekst

Nazivi stavki sučelja kao što su okviri i gumbi opcija.

Kosa slova

Rezervirana mjesta za informacije koje pružate. Na primjer, naziv datoteke ili put znači da morate upisati stvarni put ili naziv datoteke.

Courier New

Uzorci koda ili naredbe.

Hiperveza

Omogućuje brz i jednostavan pristup temama na koje se unakrsno referira ili vanjskoj web-lokaciji. Hiperveze su plave boje i mogu biti podcrtane.

%ProgramFiles%

Direktorij sustava Windows u koji se pohranjuju programi instalirani na sustavu Windows.

Mrežna pomoć primarni je izvor sadržaja za pomoć. Najnovija verzija mrežne pomoći prikazat će se automatski kada imate internetsku vezu koja radi.