Pravilo firewalla – lokalno

Navedite naziv lokalne aplikacije i lokalnih portova na koje će se pravilo primjenjivati.

Port – brojevi lokalnih portova. Ako se ne navede nijedan broj, pravilo će se primijeniti na sve portove. Dodajte jedan komunikacijski port ili niz komunikacijskih portova.

IP – Omogućuje vam dodavanje udaljene adrese/adresa, raspona adresa ili podmreže na koje će se pravilo primijeniti. Ako ne navedete vrijednost, pravilo će se primjenjivati na sve portove.

Zone – Popis dodanih zona.

Dodaj – Dodavanje stvorene zone s padajućeg izbornika. Da biste stvorili zonu, koristite karticu Podešavanje zona.

Ukloni – Uklanja zone s popisa.

Aplikacija – Naziv aplikacije na koju se pravilo odnosi. Dodajte lokaciju aplikacije na koju će se pravilo primijeniti.

Servis – Padajući izbornik prikazuje servise sustava.


note

Bilo bi dobro da na padajućem izborniku za komunikaciju stvorite pravilo za mirror koji omogućuje nadogradnje preko porta 2221 pomoću značajke EHttpSrv servis .

DIALOG_EPFW_RULE_CREATE_LOCAL