Skeniranje pri pokretanju

Prema standardnim postavkama prilikom pokretanja sustava ili nadogradnje modula za otkrivanje pokreće se automatska provjera pokretačkih datoteka. To skeniranje ovisi o mogućnosti Konfiguracija i zadaci planera.

Mogućnosti skeniranja pri pokretanju spadaju pod zadatak planera Provjera datoteke za pokretanje sustava. Da biste izmijenili njegove postavke, idite na Alati > Više alata > Planer i kliknite na Automatska provjera pokretačke datoteke te zatim na Uredi. U zadnjem koraku prikazat će se prozor Automatska provjera pokretačkih datoteka (dodatne pojedinosti potražite u sljedećem poglavlju).

Detaljne upute o stvaranju i upravljanju zadacima planera potražite u odjeljku Stvaranje novih zadataka.