Integracija s klijentima e-pošte

Integracija programa ESET Internet Security s klijentom e-pošte povećava razinu aktivne zaštite od zlonamjernog koda u porukama e-pošte. Ako je vaš klijent e-pošte podržan, ta se integracija može aktivirati u programu ESET Internet Security. Nakon integracije u klijent e-pošte alatna traka programa ESET Internet Security umeće se izravno u klijent e-pošte za učinkovitiju zaštitu e-pošte. Postavke integracije nalaze se u odjeljku Napredno podešavanje (F5) > Web i e-pošta > Zaštita klijenta e-pošte > Integracija s klijentima e-pošte.

Trenutačno su, između ostalih, podržani sljedeći klijenti e-pošte: Microsoft Outlook, Outlook Express, Windows Mail i Windows Live Mail. Zaštita e-pošte funkcionira kao dodatak za te programe. Glavna je prednost dodatka to da on ne ovisi o protokolu koji se koristi. Kada klijent e-pošte primi šifriranu poruku, ona se dešifrira i šalje skeneru virusa. Potpuni popis podržanih klijenata e-pošte i njihovih verzija potražite u sljedećem članku ESET-ove baze znanja.

Deaktivirajte opcije Optimizacija postupanja s privitcima i Napredna obrada klijenta e-pošte ako dođe do usporavanja sustava prilikom dohvaćanja e-pošte.