POP3/POP3S filtar

Protokol POP3 najrašireniji je protokol koji se koristi za primanje komunikacije e-poštom u aplikaciji klijenta e-pošte. ESET Internet Security pruža zaštitu tog protokola bez obzira na to koji klijent e-pošte koristite.

Modul zaštite koji omogućuje tu kontrolu automatski se pokreće prilikom pokretanja sustava i ostaje aktivan u memoriji. Provjerite je li modul aktiviran da bi ispravno funkcionirao – protokol POP3 provjerava se automatski, bez potrebe za ponovnom konfiguracijom klijenta e-pošte. Prema standardnim postavkama skenira se sva komunikacija na portu 110, ali se prema potrebi mogu dodati i drugi komunikacijski portovi. Višestruke brojeve portova potrebno je razgraničiti zarezima.

Šifrirana komunikacija skenirat će se prema standardnim postavkama. Za prikaz podešavanja skenera otvorite Napredno podešavanje > Web i e-pošta > SSL/TLS.

U tom odjeljku možete konfigurirati provjeru protokola POP3 i POP3S.

Aktiviraj provjeru POP3 protokola – Ako je ta opcija aktivirana, sav promet kroz POP3 protokol nadzire se radi prepoznavanja zlonamjernog softvera.

Portovi koje upotrebljava protokol POP3 – Popis portova koje upotrebljava protokol POP3 (110 prema standardnim postavkama).

ESET Internet Security podržava i provjeru POP3S protokola. Ta vrsta komunikacije koristi šifrirani kanal za prijenos informacija između servera i klijenta. ESET Internet Security provjerava komunikaciju pomoću metoda šifriranja SSL (Secure Socket Layer) i TLS (Transport Layer Security).

Nemoj upotrebljavati POP3S provjeru – Šifrirana se komunikacija neće provjeravati.

Koristi provjeru POP3S protokola za odabrane portove – Označite ovu opciju da biste aktivirali provjeru protokola POP3S samo za portove zadane u odjeljku Portovi koje koristi POP3S protokol.

Portovi koje koristi POP3S protokol – Popis POP3S portova za provjeru (995 prema standardnim postavkama).