Uređivač poznatih mreža

Poznate mreže mogu se ručno konfigurirati u Naprednom podešavanju > Mrežna zaštita > Napredno > Poznate mreže tako da kliknete Uredi.

Stupci

Naziv – naziv poznate mreže.

Vrsta zaštite – prikazuje je li mreža postavljena kao pouzdana, nepouzdana ili Upotrijebi postavke sustava Windows.

Profil firewalla – Odaberite profil iz padajućeg izbornika Prikaz pravila koja se upotrebljavaju u profilu za prikaz filtra pravila profila.

Profil za nadogradnju – Omogućuje vam primjenu stvorenog profila za nadogradnju kada ste povezani s ovom mrežom.

Kontrolni elementi

Dodaj – Stvara novu poznatu mrežu.

Uredi – Kliknite da biste uredili postojeću poznatu mrežu.

Ukloni – odaberite mrežu i kliknite Ukloni da biste je uklonili s popisa poznatih mreža.

Vrh/Gore/Dolje/Dno – Omogućuje vam da podesite razinu prioriteta poznatih mreža (mreže se procjenjuju od vrha prema dnu).

Postavke konfiguracije mreže raspoređene su na sljedeće kartice:

Mreža

Ovdje možete definirati naziv mreže i odabrati vrstu zaštite (pouzdana, nepouzdana ili postavka "Upotrijebi postavku sustava Windows") za mrežu. U padajućem izborniku profil Firewalla odaberite profil za mrežu. Ako je na mreži odabrana vrsta zaštite pouzdana, sve izravno povezane podmreže smatraju se pouzdanima. Na primjer, ako je mrežni adapter spojen na ovu mrežu s IP adresom 192.168.1.5 i maska podmreže 255.255.255.0, u pouzdanu zonu adaptera dodaje se podmreža 192.168.1.0/24. Ako adapter ima više adresa/podmreža, sve se smatraju pouzdanima, neovisno o konfiguraciji Identifikacija mreže poznate mreže.

Također, adrese dodane pod Dodatne pouzdane adrese uvijek su dodane u pouzdanu zonu adaptera povezanih na mrežu (neovisno o vrsti zaštite mreže).

Upozori o slabom WiFi šifriranju – ESET Internet Security će vas obavijestiti kada se povežete s nezaštićenom bežičnom mrežom ili s mrežom sa slabom zaštitom.

Firewall profil – odaberite firewall profil koji se upotrebljava prilikom povezivanja s ovom mrežom.

Nadogradnja profila – odaberite nadogradnju profila koji se upotrebljava prilikom povezivanja s ovom mrežom.

Sljedeći uvjeti moraju biti ispunjeni kako bi se mreža mogla označiti kao povezana u popisu povezanih mreža:

Identifikacija mreže – Svi ispunjeni parametri moraju se podudarati s parametrima aktivne veze.

Autentikacija mreže – Ako je odabran server za autentikaciju, potrebno je ostvariti uspješnu autentikaciju s pomoću ESET-ovog servera za autentikaciju.

Identifikacija mreže

Identifikacija mreže izvršava se na temelju parametara adaptera lokalne mreže. Svi odabrani parametri uspoređuju se s trenutnim parametrima aktivnih mrežnih veza. Dopuštene su IPv4 i IPv6 adrese.

DIALOG_EPFW_AUTH_LOCAL_SETTINGS

Autorizacija mreže

Autorizacija mreže traži određeni server u mreži i koristi asimetrično šifriranje (RSA) da bi ga autorizirala. Naziv mreže koja se autorizira mora se podudarati s nazivom zone postavljenim u postavkama servera za autorizaciju. Naziv je osjetljiv na velika i mala slova. Odredite naziv servera, port koji osluškuje server i javni ključ koji odgovara privatnom ključu servera (pogledajte odjeljak Autentikacija mreže – konfiguracija servera). Naziv servera može se unijeti u obliku IP adrese, DNS-a ili NetBios naziva te ga može slijediti put koji opisuje lokaciju ključa na serveru (npr., naziv_servera_/direktorij1/direktorij2/autorizacija). Možete odrediti alternativne servere za korištenje dodavanjem njihovih puteva, odvojenih točka-zarezom.

Preuzmite ESET-ov autorizacijski server.

Javni se ključ može uvesti uporabom bilo kojeg od sljedećih tipova datoteka:

Šifrirani javni ključ PEM (.pem), ovaj se ključ može generirati s pomoću ESET-ovog servera za autentikaciju (pogledajte Autentikacija mreže – konfiguracija servera).

Šifrirani javni ključ

Certifikat javnog ključa (.crt)

HLPPFW_ZONE_CONF_TRUSTCHECK_CLIENTSET_2

Kliknite Test za testiranje postavki. Ako se autorizacija uspješno izvrši, prikazat će se obavijest Autorizacija servera uspješno je dovršena. Ako autorizacija nije ispravno konfigurirana, prikazat će se jedna od sljedećih poruka o pogreškama:

Autorizacija servera nije uspjela. Digitalni potpis nije ispravan ili se ne podudara.
Potpis servera ne odgovara unesenom javnom ključu.

Autorizacija servera nije uspjela. Naziv mreže ne odgovara.
Naziv konfigurirane mreže ne odgovara nazivu zone autorizacijskog servera. Pregledajte oba naziva i provjerite jesu li identični.

Autorizacija servera nije uspjela. Odgovor sa servera nije ispravan ili ga nema.
Ako server nije uključen ili je nedostupan, ne može se primiti odgovor. Odgovor može biti neispravan ako drugi HTTP server radi na navedenoj adresi.

Unesen je nevaljan javni ključ.
Provjerite je li uneseni javni ključ ispravan.