Pravila

Pravila zaštite od napada grubom silom omogućuju vam da stvorite, uredite i prikažete pravila za dolazne i odlazne mrežne veze. Unaprijed definirana pravila ne mogu se uređivati niti brisati.

Upravljanje pravilima zaštite od napada grubom silom

CONFIG_EPFW_BRUTE_FORCE_RULES

Dodaj – Stvara novo pravilo.

Uredi – Uređuje postojeće pravilo.

Izbriši – uklonite postojeće pravilo s popisa pravila.

UP_DOWN Vrh/gore/dolje/dno – prilagodite razinu prioriteta pravila.


note

Da bi se osigurala najveća zaštita, primjenjuje se pravilo za blokiranje s najnižom vrijednošću za Maksimalni broj pokušaja, čak i ako je pravilo postavljeno niže na popisu pravila kada se višestruka pravila za blokiranje podudaraju s uvjetima za otkrivanje prijetnji.

Uređivač pravila

CONFIG_EPFW_BRUTE_FORCE_RULE_EDIT

Naziv – naziv pravila.

Aktivirano – deaktivirajte traku klizača ako želite zadržati pravilo na popisu, ali ne i primijeniti ga.

Radnja – odaberite želite li odbiti ili dopustiti vezu ako su postavke pravila ispunjene.

Protokol – komunikacijski protokol koji će ovo pravilo pregledati.

Profil – prilagođena pravila mogu se postaviti i primijeniti za određene profile.

Maksimalan broj pokušaja – Maksimalan broj dopuštenih pokušaja ponavljanja napada dok se IP adresa ne blokira i doda na popis nepoželjnih adresa.

Razdoblje zadržavanja na popisu nepoželjnih adresa (u minutama) – postavlja vrijeme nakon kojeg se adresa uklanja s popisa nepoželjnih adresa. Standardno vremensko razdoblje za brojanje pokušaja je 30 minuta.

Izvorišni IP – popis IP adresa / raspona / podmreža. Adrese moraju biti odvojene zarezom.

Izvorišne zone – omogućuje da se dodaju unaprijed definirane ili stvorene zone s nizom IP adresa kad kliknete Dodaj.