zaštita klijenta e-pošte

Pogledajte stavku Integracija programa ESET Internet Security s klijentom e-pošte da biste konfigurirali integraciju.

Postavke klijenta e-pošte nalaze se u odjeljku Napredno podešavanje (F5) > Web i e-pošta > Zaštita klijenta e-pošte > Klijenti e-pošte.

Klijenti e-pošte

Aktiviraj zaštitu e-pošte klijentskim dodacima – Kada je deaktivirana, isključena je zaštita klijentskim podacima za e-poštu.

E-pošta za skeniranje

Odaberite e-poruke za skeniranje:

Primljene poruke e-pošte

Poslane poruke e-pošte

Pročitane poruke e-pošte

Izmijenjene e-poruke


note

Preporučujemo da aktivirate opciju Aktiviraj zaštitu e-pošte klijentskim dodacima. Čak i ako integracija nije aktivirana ili funkcionalna, značajka Filtriranje protokola (IMAP/IMAPS i POP3/POP3S) svejedno štiti komunikaciju e-poštom.

Akcija koju treba izvesti na zaraženoj poruci e-pošte

Bez radnje – ako je aktivirana ova opcija, program će prepoznavati zaražene privitke, ali neće poduzimati nikakve radnje na e-pošti.

Izbriši poruku e-pošte – Program će obavještavati korisnika o infiltracijama i izbrisati poruku.

Premjesti poruku e-pošte u mapu s izbrisanim stavkama – Zaražene poruke e-pošte automatski će se premjestiti u mapu Izbrisane stavke.

Premjesti poruku e-pošte u mapu – Zaražene poruke e-pošte automatski će se premjestiti u navedenu mapu.

Mapa – Odredite prilagođenu mapu u koju želite premjestiti zaražene poruke e-pošte nakon što se otkriju.