Dijaloški prozor – statusi aplikacije

U ovom dijaloškom prozoru možete odabrati koji će se statusi aplikacije prikazati. Na primjer, kada pauzirate antivirusnu i antispyware zaštitu ili aktivirate način rada za igranje.

Status aplikacije prikazat će se i ako program nije aktiviran ili ako je licenca istekla.