rezidentna zaštita

Rezidentna zaštita sistemskih datoteka kontrolira zlonamjeran kod u svim datotekama u sustavu kada se otvore, stvore ili pokrenu.

CONFIG_AMON

Prema standardnim postavkama rezidentna zaštita sistemskih datoteka pokreće se prilikom pokretanja sustava i omogućuje neometano skeniranje. Ne preporučujemo deaktiviranje opcija Aktiviraj rezidentnu zaštitu sistemskih datoteka u odjeljku Napredno podešavanje pod stavkom Modul detekcije > Rezidentna zaštita sistemskih datoteka > Osnovno.

Mediji za skeniranje

Prema standardnim postavkama skeniraju se sve vrste medija radi otkrivanja potencijalnih prijetnji:

Lokalni pogoni – skenira sve tvrde diskove sustava te fiksne tvrde pogone (primjer: C:\, D:\).

Izmjenjivi mediji – skenira CD-ove/DVD-ove, USB medije, memorijske kartice itd.

Mrežni pogoni – skenira sve mapirane mrežne pogone (primjer: H:\ kao \\store04) ili mrežne pogone s izravnim pristupom (primjer: \\store08).

Promjenu tih standardnih postavki preporučujemo samo u iznimnim slučajevima, primjerice ako nadzor određenog medija značajno usporava prijenos podataka.

Skeniraj pri

Prema standardnim postavkama sve se datoteke skeniraju prilikom otvaranja, stvaranja ili izvršavanja. Preporučujemo da zadržite standardne postavke zato što osiguravaju maksimalnu razinu rezidentne zaštite računala:

Otvaranje datoteke – Skenira prilikom otvaranja datoteke.

Stvaranje datoteke – Skenira stvorenu ili izmijenjenu datoteku.

Pokretanje datoteka – Skenira kad se datoteka izvršava ili pokreće.

Pristup boot sektoru izmjenjivih medija – kada se u uređaj umetnu izmjenjivi mediji koji sadrže boot sektor, on se odmah skenira. Ova opcija ne omogućuje skeniranje datoteka izmjenjivih medija. Skeniranje datoteka izmjenjivih medija se nalazi u odjeljku Mediji za skeniranje > Izmjenjivi mediji. Da bi opcija Pristup boot sektoru izmjenjivih medija ispravno radila, ostavite opciju Boot sektori / UEFI aktiviranu u ThreatSense parametrima.

Rezidentna zaštita provjerava sve vrste medija, a pokreću je različiti događaji u sustavu, poput pristupa datoteci. Pomoću metoda za otkrivanje u tehnologiji ThreatSense (opisane su u odjeljku Podešavanje parametara sustava ThreatSense) rezidentna zaštita može se konfigurirati tako da s novostvorenim datotekama postupa drugačije nego s postojećim datotekama. Primjerice, možete konfigurirati rezidentnu zaštitu da detaljnije nadzire novostvorene datoteke.

Radi postizanja minimalnog utjecaja na sustav pri upotrebi rezidentne zaštite već skenirane datoteke ne skeniraju se ponovno (osim ako su izmijenjene). Datoteke se odmah ponovno skeniraju nakon svake nadogradnje modula za otkrivanje. To se ponašanje konfigurira s pomoću opcije Smart optimizacija. Ako je Smart optimizacija deaktivirana, sve se datoteke skeniraju u trenutku kada im se pristupa. Da biste promijenili tu postavku, pritisnite F5 i otvorite Napredno podešavanje da bi se otvorio prozor Modul za otkrivanje > Rezidentna zaštita. Kliknite ThreatSense parametar > Ostalo i odaberite ili poništite odabir mogućnosti Aktiviraj Smart optimizaciju.