Võrgu autentimine – serveri konfigureerimine

Autentimistoimingu võib täita mis tahes autenditava võrguga ühendatud arvuti või server. ESET-i autentimisserver tuleb installida arvutisse või serverisse, mis on alati autentimiseks kättesaadav, kui klient üritab luua võrguühendust. ESET-i autentimisserveri rakenduse installifail on allalaadimiseks saadaval ESET-i veebilehel.

Pärast ESET-i autentimisserveri rakenduse installimist kuvatakse dialoogiaken (rakenduse saate avada, kui teete valiku Start > Programmid > ESET > ESET-i autentimisserver).

Autentimisserveri konfigureerimiseks sisestage autentimistsooni nimi, port, mida server kuulab (vaikimisi 80), ning lisaks ka asukoht avaliku ja privaatvõtme paari säilitamiseks. Seejärel genereerige autentimistoimingu käigus kasutatav avalik ja privaatvõti. Privaatvõti jääb serverisse, avalikku võtit tuleb aga kasutada kliendi poolel tsooni autentimisjaotises tsooni loomisel tulemüüri häälestusel.

Lisateavet saate järgmisest ESET-i teabebaasi artiklist.