Ühenduse loomine – tuvastamine

Tulemüür tuvastab iga vastloodud võrguühenduse. Tulemüüri aktiivne režiim määrab, milliseid toiminguid uue reegli puhul tehakse. Kui aktiveeritakse Automaatne režiim või Poliitikapõhine režiim, teostab tulemüür eelmääratletud toiminguid kasutaja sekkumiseta.

interaktiivne režiim'i puhul kuvatakse teabeaken, kus teavitatakse uue võrguühenduse tuvastamisest koos üksikasjaliku lisateabega ühenduse kohta. Saate valida, kas ühendus lubada või sellest keelduda (blokeerida). Kui lubate dialoogiaknas korduvalt sama ühenduse, soovitame luua ühenduse jaoks uue reegli. Selleks valige suvand Loo reegel ja pea jäädavalt meeles ning salvestage toiming tulemüüri jaoks uue reeglina. Kui tulemüür tuvastab edaspidi sama ühenduse, rakendatakse olemasolevat reeglit, nõudmata kasutaja sekkumist.

DIALOG_EPFW_NEW_CONNECTION_IN_TRUSTED

Uute reeglite loomisel lubage ainult ühendusi, mis on teadaolevalt turvalised. Kui kõik ühendused on lubatud, kaotab tulemüür otstarbe. Ühenduste olulised parameetrid on järgmised.

Rakendus – täitmisfaili asukoht ja protsessi ID. Ärge lubage tundmatute rakenduste ega protsesside ühendusi.

Ettevõte — rakenduse väljaandja nimi. Klõpsake teksti ettevõtte turbeserdi kuvamiseks.

Maine – ühenduse riskitase. Ühendustele määratakse riskitase. Korras (roheline), tundmatu (oranž) või riskantne (punane), kasutades mitut heuristilist reeglit, mis uurivad iga ühenduse omadusi, kasutajate arvu ja avastamise aega. Teavet kogutakse tehnoloogiaga ESET LiveGrid®.

Teenus – teenuse nimi, kui rakendus on Windowsi teenus.

Kaugarvuti – kaugseadme aadress. Lubate ühendused ainult usaldusväärsete ja tuntud aadressidega.

Kaugport – sideport. Side üldkasutatavatel portidel (nt veebiliiklus – pordinumber 80,443) tuleks tavaliselt lubada.

Arvutisse sissetung kasutab sageli internetti ja peitühendusi, mis aitavad kaugsüsteeme nakatada. Reeglite õigel konfigureerimisel on tulemüür tõhus vahend kaitseks mitmesuguste ründeprogrammide vastu.