Puhastustasemed

Sobiva kaitsemooduli puhastustaseme sätete avamiseks laiendage jaotist ThreatSense'i parameetrid (näiteks Failisüsteemi reaalajaline kaitse) ja valige seejärel Puhastamine > Puhastustase.

ThreatSense'i parameetritel on järgmised kahjutustamise (nt puhastamine) tasemed.

Kahjutustamine tootes ESET Internet Security

Puhastustase

Kirjeldus

Paranda nakkus alati

Objektide puhastamisel püütakse kahjutustada tuvastust ilma lõppkasutaja sekkumiseta. Mõnel harval juhul (nt süsteemifailid), kui tuvastust ei saa kahjutustada, jäetakse teavitatud objekt algsesse asukohta.

Tuvastamise parandamine on ohutu, hoidke teisiti

Objektide puhastamisel püütakse kahjutustada tuvastust ilma lõppkasutaja sekkumiseta. Mõnel juhul (nt süsteemifailid või nii puhtaid kui nakatunud faile sisaldavad arhiivid), kui tuvastust ei saa kahjutustada, jäetakse teavitatud objekt algsesse asukohta.

Tuvastamise parandamine on ohutu, küsige teisiti

Objektide puhastamisel püütakse tuvastust kahjutustada. Mõnel juhul, kui ühtegi meedet ei saa rakendada, kuvatakse lõppkasutajale interaktiivne hoiatus ja ta peab valima kahjutustamismeetme (nt kustutamine või eiramine). See säte on soovitatav määrata enamikul juhtudel.

Küsi alati lõppkasutajalt

Lõppkasutajale kuvatakse objektide puhastamise ajal interaktiivne aken ja ta peab valima kahjutustamistoimingu (nt kustutamine või eiramine). See tase on ette nähtud kogenud kasutaja jaoks, kes teab, mida objekti tuvastamise korral teha.