Anti-Theft lubatud/keelatud

See aken sisaldab kinnitusteadet, kui lubate või keelate funktsiooni Anti-Theft:

Lubatud — teie seade on nüüd kaitstud funktsiooniga Anti-Theft ja saate hallata selle turvalisust kaugjuhtimise teel ESET HOME-i portaalis oma konto abil.

Keelatud – Anti-Theft on selles seadmes keelatud ja kõik funktsiooniga <%ESET_ANTTHEFT%> seotud andmed selle seadme jaoks eemaldatakse ESET HOME-i portaalist.