Toimingu ajastus – kord nädalas

Toiming käivitub korduvalt iga nädal, valitud päeva(de)l ja kellaajal.