Toimingu aeg

Toiming käivitatakse korduvalt, määratud ajaintervalliga. Valige üks suvanditest

Üks kord– toiming tehakse üks kord määratud kuupäeval ja kellaajal.

Korduvalt– toiming tehakse määratud ajaintervalliga (tundides).

Iga päev– toiming tehakse iga päev määratud kellaajal.

Iga nädal– toimingut tehakse üks kord või mitu korda nädalas, määratud päeva(de)l ja kellaajal.

Sündmuse käivitatud– toiming käivitatakse pärast määratud sündmust.

Jäta toiming vahele, kui arvuti töötab akutoitel– toiming ei käivitu, kui arvuti töötab toimingu käivitamise ajal akutoitel. See kehtib ka UPS-i kasutavate arvutite kohta.