Toimingu ajastus – üks kord

Toimingu käivitamine – toiming käivitatakse üks kord määratud kuupäeval ja kellaajal.