Toimingu ajastus – sündmus on käivitatud

Toimingu käivitab üks järgmistest sündmustest.

Iga kord, kui arvuti käivitatakse

Iga päev arvuti esmakordsel käivitamisel

Sissehelistusühenduse loomisel Interneti/VPN-iga

Mooduli edukas uuendamine

Toote edukas uuendamine

Kasutaja sisselogimine

Ohu tuvastamine

Kui toimingu ajastamise käivitab sündmus, võite määrata minimaalse intervalli kahe toimingu lõpetamise vahel. Näiteks kui te logite oma arvutisse päeva jooksul mitu korda sisse, valige toimingute vaheks 24 tundi, et teha toiming ainult päeva esimesel sisselogimisel ning seejärel järgmisel päeval.