Kõigi praeguse jaotise sätete ennistamine

Klõpsake kõverat noolt ⤴, et ennistada kõik sätted praeguses jaotises ESET-i määratud vaikesäteteks.

Pange tähele, et pärast nupu Ennista vaikeväärtusele klõpsamist kaovad kõik teie tehtud muudatused.

Ennista tabelite sisu– kui see suvand on lubatud, kaovad kõik käsitsi või automaatselt lisatud reeglid, ülesanded või profiilid.

Vt ka Sätete importimine ja eksportimine.