Kontrolli sihtmärgid

Rippmenüüs Kontrolli sihtmärgid saate valida ettemääratletud sihtmärgid.

Profiili sätete alusel– valib valitud kontrolliprofiilis määratud sihtmärgid.

Irdkandjad– valib disketid, USB-mäluseadmed, CD/DVD.

Kohalikud draivid– valib süsteemi kõik kõvakettad.

Võrgudraivid– valib kõik vastendatud võrgudraivid.

Kohandatud valik – tühistab kõik eelmised valikud.

Kausta (puu) struktuur sisaldab ka kindlaid kontrollimise sihtmärke.

Põhimälu – kontrollib kõiki põhimälu poolt praegu kasutatavaid protsesse ja andmeid.

Algkäivitussektorid/UEFI – kontrollib ründevara olemasoleu algkäivitussektorites ja UEFI-is. Lugege lähemalt UEFI kontrollimise kohta sõnastikust.

WMI andmebaas – kontrollib kogu Windows Management Instrumentation (WMI) andmebaasi, kõiki nimeruume, klassieksemplare ja kõiki atribuute. Otsib viiteid nakatunud failidele või andmetena manustatud tuvastamineründevarale.

Süsteemiregister – kontrollib kogu süsteemiregistrit, kõiki võtmeid ja alamvõtmeid. Otsib viiteid nakatunud failidele või andmetena manustatud tuvastamineründevarale. Tuvastuste puhastamisel jääb viide registrisse veendumaks, et olulisi andmeid ei läheks kaduma.

Kontrolli sihtmärgi (faili või kausta) juurde kiireks liikumiseks sisestage selle tee puustruktuuri all olevale tekstiväljale. Tee on tõstutundlik. Sihtmärgi kaasamiseks kontrolli, märkige puustruktuuris selle ruut.