Jõudluse väljajätmised

Jõudluse väljajätmised võimaldavad teil jätta kontrollist välja faile ja kaustu.

Kõigi objektide ohtude kontrolli tagamiseks soovitame luua väljajätud ainult siis, kui see on tõesti vajalik. Siiski on olukordi, kus peate objekti välja jätma, näiteks suurte andmebaasikirjete puhul, mis võivad teie arvuti tööd kontrolli ajal aeglustada, või tarkvara puhul, mis tekitab kontrollimise ajal konflikte.

Kontrollist väljajäetavaid faile ja kaustu saate väljajäetavate failide loendisse lisada, kui teete valikud Täpsem häälestus (F5) > Tuvastamismootor > Väljajätmised > Jõudluse väljajätmised > Muuda.


note

Ärge ajage seda segamini valikuga Tuvastamise väljajätmised, Väljajäetud faililaiendid, HIPS-ist väljajäetavad failid või Protsesside väljajätmine.

Kontrollist mõne objekti väljajätmiseks (Tee: fail või kaust) klõpsake käsku Lisa ja sisestage objekti tee või valige see puustruktuurist.

CONFIG_EXCLUDE_PERFORMANCE


note

Moodulid Failisüsteemi reaalajaline kaitse ega Arvuti kontroll ei tuvasta faili sees olevat ohtu, kui fail vastab kontrollist väljajätu kriteeriumitele.

Juhtelemendid

Lisa– jätab objektid tuvastamisest välja.

Muuda– võimaldab valitud kirjeid muuta.

Eemalda – eemaldab valitud kirjed (CTRL + Klõpsake nuppu, et valida mitu kirjet).