Jõudluse väljajätmiste lisamine või muutmine

See dialoogiaken jätab selles arvutis välja kindla tee (faili või kausta).


note

Valige tee või sisestage käsitsi

Asjakohase tee valimiseks klõpsake ... väljal Tee.

Käsitsis sisestades vt lisainfot jaotisest väljajäetavate failide vorming näited.

DIALOG_EXCLUDE_PATH


Võite kasutada failide rühma välja jätmiseks metamärke. Küsimärk (?) tähendab üht tähemärki, tärn (*) aga stringi, milles pole mitte ühtegi või on mitu tähemärki.


example

Väljajäetavate failide vorming

Kui soovite välja jätta kausta kõik failid ja alamkaustad, tippige kausta tee ja kasutage maski *

Kui soovite välja jätta üksnes doc-failid, kasutage maski *.doc

Kui täitmisfaili nimes on kindel arv märke (mis muutuvad) ning te teate ainult esimest märki (näiteks D), kasutage järgmist vormingut:
D????.exe (küsimärgid asendavad puuduvaid/teadmata märke)

Näited

C:\Tools\* – tee peab lõppema kaldkriipsu (\) ja tärniga (*), et näidata, et tegu on kaustaga ning kogu selle sisu (failid ja alamkaustad) jäetakse välja.

C:\Tools\*.* – toimib samamoodi nagu C:\Tools\*

C:\ToolsTools kausta ei jäeta välja. Skaneeri vaatenurgast võib Tools olla ka failinimi.

C:\Tools\*.dat – see välistab.datfailid kaustas Tools.

C:\Tools\sg.dat – jätab välja selle konkreetse faili, mis asub täpsel teel.


example

Süsteemimuutujad väljajätmisel

Kontrollis väljajäetavate failide defineerimisel saate kasutada süsteemimuutujaid, nagu %PROGRAMFILES%.

Programmifailide kausta väljajätmiseks kasutage teed %PROGRAMFILES%\* (ärge unustage tee lõppu lisada kaldkriipsu ja tärni), kui lisate väljajäetavaid faile

Kui soovite välja jätta %PROGRAMFILES% alamkausta kõik failid ja kaustad, kasutage teed %PROGRAMFILES%\Väljajäetud_kaust\*

arrow_down_home Laiendage toetatud süsteemimuutujate loendit


important

Metamärgid ei ole tee keskel toetatud

Metamärkide kasutamine tee keskel (näiteks C:\Tools\*\Data\file.dat) võib töötada, kuid jõudluse väljajätmiste korral ei ole see ametlikult toetatud. Lisateabe saamiseks lugege järgmist teadmisvaramu artiklit.

Tuvastamise väljajätmiste kasutamisel pole piiranguid metamärkide kasutamisele tee keskel.


example

Väljajätmiste järjekord

Väljajätmiste prioriteetsust pole võimalik üles-allanuppudega seadistada (nagu tulemüüri reeglite puhul, mida käivitatakse ülevalt allapoole).

Kui kontrollis leitakse esimene kohandatav reegel, teist kohandatavat reeglit ei hinnata.

Mida vähem reelgeid, seda parem on kontrolli jõudlus.

Vältige kattuvate reeglite loomist.