Võrguinspektor

Võrguinspektor võib aidata tuvastada usaldusväärse võrgu (kodu- või töövõrgu) nõrku kohti (nt avatud pordid või nõrk marsruuteri parool). See pakub ka ühendatud seadmete loendit, kus seadmed on liigitatud tüübi järgi (nt printer, ruuter, mobiiliseade jne), näidates, mis teie võrguga ühendatud on (nt mängukonsool, IoT või muud kodused nutiseadmed).

Võrguinspektor aitab võrguga ühenduse loomisel tuvastada ruuteri turbeohte ja tõstab kaitsetaset.

Võrguinspektor ei konfigureeri ruuterit teie eest ümber. Teete muudatused ise, kasutades ruuteri spetsiaalset liidest. Koduruuterid võivad olla väga haavatavad pahavarale, mida kasutatakse hajutatud teenusetõkestamise rünnete (DDoS) tegemiseks. Kui kasutaja pole ruuteri parooli vaikeväärtuselt ümber muutnud, on häkkeritel lihtne seda ära arvata ja siis teie ruuterisse sisse logida ning seda ümber konfigureerida või teie võrku rikkuda.


warning

Soovitame tungivalt luua tugeva parooli, mis on piisavalt pikk ja sisaldab numbreid, sümboleid või suurtähti. Parooli lahtimurdmisele vastupidavamaks muutmiseks kasutage vaheldumisi erinevat tüüpi kirjamärke.

Kui võrk, millega olete ühendatud, on konfigureeritud usaldusväärsena, saate võrgu märkida kui „Minu võrk”. Võrgule sildi Minu võrk lisamiseks valige Märgi kui „Minu võrk". See silt kuvatakse paremaks tuvastamiseks ja turbefunktsioonide ülevaate saamiseks võrgu kõrval kogu programmis ESET Internet Security. Sildi eemaldamiseks valige Tühista märkimine kui „Minu võrk".

Iga seade, mis on ühendatud teie võrku, kuvatakse loendivaates põhiteabega. Klõpsake konkreetset seadet, et redigeerida seadet või vaadata üksikasjalikku teavet seadme kohta.

Rippmenüü Võrgud võimaldab filtreerida seadmeid järgmiste kriteeriumide alusel.

Konkreetse võrguga ühendatud seadmed

Kõikide võrkudega ühendatud seadmed

liigitamata seadmed

Kõigi ühendatud seadmete kuvamiseks klõpsake sonariikooni ICON_RADAR_VIEW. Viige kursor seadme ikoonile, et saada seadme kohta põhiteavet, nagu võrgu nimi ja viimase ühenduse aeg.

Klõpsake seadmeikooni, et redigeerida seadet või vaadata üksikasjalikku teavet seadme kohta.. Hiljuti ühendatud seadmeid kuvatakse ruuterile lähemal, et võiksite neid hõlpsasti märgata.

Klõpsake nuppu Skanni oma võrku, et kontrollida võrku, millesse hetkel ühendatud olete. Suvand Skanni võrku on saadaval ainult usaldusväärse võrgu jaoks. Võrgusätete ülevaatamiseks või redigeerimiseks lugege jaotist Teadaolevad võrgud.

Võite valida järgmiste suvandite hulgast.

Skanni kõike

Skanni ainult ruuterit

Skanni ainult seadmeid


warning

Tehke võrgukontrollid ainult usaldusväärses võrgus. Kui teete seda ebausaldusväärsete võrkudega, olge teadlik võimalikust ohust.

PAGE_HOMENETWORK

Kui see kontroll on tehtud, kuvatakse teatis koos seadme põhiteabe lingiga või saate kahtlast seadet loendi- või sonarivaates topeltklõpsata. Hiljuti blokeeritud ühenduste nägemiseks klõpsake nuppu Veaotsing. Lisateave tulemüüri veaotsingu kohta.

Võrguinspektori moodul kuvab kahte tüüpi teatisi.

Võrku on ühendatud uus seade – kui võrku ühendub seade, mida pole varem ühendatud, ja kasutaja on samal ajal võrguga ühenduses, siis kuvatakse see teavitus.

Leiti uus võrguseade – kui loote ühenduse usaldusväärse võrguga ja selles on seade, mida pole varem ühendatud, siis kuvatakse see teavitus.


note

Mõlemad teatisetüübid annavad teada, et võrguga proovib ühendust luua volitamata seade. Seadme üksikasjade kuvamiseks klõpsake valikut kuva seade / kuva seadmed.

Mida tähistavad Võrguinspektoris seadmetel kuvatavad ikoonid?

ICON_STAR

Kollane täheikoon tähistab seadmeid, mis on võrgus uued või mille ESET on tuvastanud esimest korda.

ICON_CAUTION

Kollane hoiatusikoon tähistab seda, et teie ruuter võib sisaldada ohte. Probleemi kohta täpsema teabe saamiseks klõpsake oma tootes seda ikooni.

ICON_WARNING

Punane hoiatusikoon annab seadmetele teada, et teie ruuter sisaldab ohte ja võib olla nakatunud. Probleemi kohta täpsema teabe saamiseks klõpsake oma tootes seda ikooni.

ICON_INFO

Sinine ikoon võidakse kuvada siis, kui teie ESET-i tootel on teie ruuteri kohta lisateavet, kuid see ei nõua kohest tähelepanu, kuna hetkel pole ühtegi turbeohtu. Täpsema teabe saamiseks klõpsake oma tootes seda ikooni.