Võrguadapterid

Võrguadaptrite aknas kuvatakse järgmine teave võrguadaptrite kohta.

Võrguadapteri nimi ja ühenduse tüüp (juhtmega, virtuaalne vms.)

IP-aadress ja MAC-aadress

Ühendatud võrk (kuvatakse silt Minu võrk)

Alamvõrguga usaldatud tsooni IP-aadress

Aktiivne profiil (vt Võrguadapteritele määratud profiilid)