Spikrileheküljed

Tere tulemast tarkvara ESET Internet Security kasutusjuhendisse! Siin sisalduv teave tutvustab teile toodet ja aitab teie arvuti turvalisemaks muuta.

Alustamine

Enne tarkvara ESET Internet Security kasutamist soovitame tutvuda mitmesuguste tuvastuste ja kaugrünnakute tüüpidega, millega võite oma arvuti kasutamisel kokku puutuda.

Oleme koostanud ka programmi ESET Internet Security uute funktsioonide loendi ja põhisätete konfigureerimise juhendi.

Kuidas tarkvara ESET Internet Security spikrilehekülgi kasutada

Spikriteemad jagunevad peatükkideks ja alapeatükkideks. Et vaadata teavet parajasti avatud akna kohta, vajutage klahvi F1.

Programm võimaldab otsida spikriteemat võtmesõna(de) järgi või otsida sisu sisestatud otsingusõnade või -fraaside järgi. Need kaks võimalust erinevad selle poolest, et võtmesõna võib olla loogiliselt seotud spikrileheküljega, mille tekstis seda konkreetset sõna ei esinegi. Otsing sõnade ja fraaside järgi vaatab läbi kõigi lehekülgede sisu ja kuvab üksnes need, mille tekstis sisaldub otsitav sõna või fraas.

Ühtluse ja segaduse vältimise huvides põhinevad juhendis kasutatavad terminid tarkvara ESET Internet Security parameetrite nimedel. Samuti kasutame ühtset sümbolikomplekti erilist huvi pakkuvate või erilise tähtsusega teemade esile tõstmiseks.


note

Märkus on üksnes lühitähelepanek. Ehkki võite selle vahele jätta, võivad märkused anda väärtuslikku teavet, näiteks eriomaduste kohta, või lingi mõne seotud teema juurde.


important

See nõuab tähelepanu ja me soovitame seda mitte vahele jätta. Tavaliselt esitatakse selle all mitte kriitilise tähtsusega, kuid olulist teavet.


warning

See teave nõuab lisatähelepanu ja ettevaatust. Tekstis olevate hoiatuste eesmärk on takistada teid potentsiaalselt kahjulike tagajärgedega vigu tegemast. Lugege hoiatussulgude vahel olevat teksti hoolega, see puudutab väga olulisi süsteemisätteid või riske.


example

See on tegevustik või praktiline näide, mille eesmärk on aidata teil aru saada, kuidas mingeid funktsioone kasutada.

Kokkulepe

Tähendus

Rasvane kiri

Liideseüksuste, nagu kastide ja suvandinuppude nimed.

Kaldkiri

Sisestatava teabe kohatäitjad. Näiteks faili nimi või tee tähendab, et tuleb sisestada tegelik tee või faili nimi.

Courier New

Koodinäited või käsud.

Hüperlink

Annab kiire ja kerge ligipääsu ristviidatud teemade või välise veebiasukoha juurde. Hüperlingid on sinisega esile toodud ja võivad olla allajoonitud.

%ProgramFiles%

Windowsi süsteemikaust, kus hoitakse Windowsi installitud programme.

Võrguspikker on spikri sisu põhiallikas. Toimiva Interneti-ühenduse korral kuvatakse automaatselt võrguspikri uusimat versiooni.