HIPS-i reeglite haldus

HIPS-i süsteemist kasutaja poolt määratud ja automaatselt lisatud reeglite loend. Lisateavet reeglite loomise ja HIPS-i toimingute kohta leiate jaotisest HIPS-i reegli sätted. Vt ka HIPS-i põhimõte.

Veerud

Reegel– kasutaja määratud või automaatselt valitud reegli nimi.

Lubatud – keelake see liugurriba, kui soovite reeglit loendis hoida, kuid ei soovi seda kasutada.

Toiming– reegel määrab toimingu (Luba, Tõkesta või Küsi), mida tuleks tingimuste täitmisel teha.

Allikad– reeglit kasutatakse ainult siis, kui rakendus(ed) sündmuse käivitab (käivitavad).

Sihtmärgid– reeglit kasutatakse ainult siis, kui toiming on seotud konkreetse faili, rakenduse või registrikirjega.

Logi tõsidus– kui aktiveerite selle suvandi, kirjutatakse selle reegli kohta käiv teave HIPS-i logisse.

Teavita– sündmuse käivitumise korral ilmub alumisse paremasse nurka väike hüpikaken.

Juhtelemendid

Lisa– loob uue reegli.

Muuda– võimaldab valitud kirjeid muuta.

Eemalda – eemaldab valitud kirjed.

HIPS-i reeglite prioriteetsus

HIPS-i reeglite prioriteetsust pole võimalik üles-allanuppudega seadistada (nagu tulemüüri reeglite puhul, mida käivitatakse ülevalt allapoole).

Kõigil loodud reeglitel on sama prioriteetsus

Mida täpsem on reegel, seda prioriteetsem see on (näiteks on kindla rakenduse kohta käiva reegli prioriteetsus kõrgem kui kõigi rakenduste jaoks mõeldud reegli oma)

HIPS sisaldab kõrgema prioriteetsusega reegleid, millele teil juurdepääsu pole (näiteks ei saa te alistada enesekaitsefunktsiooniga kindlaks määratud reegleid)

Teie loodud reeglit, mis võib operatsioonisüsteemi töö seisata, ei rakendata (selle prioriteetsus on kõige madalam).