HIPS-i interaktiivne aken

HIPS-i teavitusaken võimaldab teil luua reegli iga HIPS-i tuvastatud uue toimingu põhjal ja seejärel määrata tingimused, mille alusel see toiming lubada või keelata.

Reeglid, mis teavitusaknas luuakse, on võrdsed käsitsi loodud reeglitega. Teavitusaknas loodud reegel võib olla ebamäärasem kui reegel, mis dialoogiakna käivitas. See tähendab, et pärast dialoogiboksis reegli loomist võib sama toiming uuesti käivitada sama akna. Lisateavet leiate teemast HIPS-i reeglite prioriteetsus.

Kui vaikimisi on reegli toiminguks määratud Küsi iga kord, kuvatakse reegli igal käivitumisel dialoogiaken. Võite valida toimingu jaoks kas käsu Keela või Luba. Kui kasutaja ei vali antud aja jooksul toimingut, valitakse reeglite põhjal uus toiming.

Suvandi Pea meeles, kuni rakendus väljub tõttu kasutatakse tegevust (Luba/Keela) kuni reeglite või filtreerimisrežiimi muutmiseni, HIPS-mooduli uuenduseni või süsteemi taaskäivitamiseni. Kui üks neist kolmest toimingust on tehtud, siis ajutised reeglid kustutatakse.

Valik Loo reegel ja pea jäädavalt meeles loob uue HIPS-i reegli, mida saab hiljem muuta jaotises HIPS-i reeglite haldus (vaja on on administraatoriõigusi).

Kui soovite vaadata toimingu käivitanud rakendust, faili mainet või toimingut, mille lubamist või keelamist teilt küsitakse, klõpsake allservas valikut Üksikasjad.

Üksikasjalikumate reegliparameetrite sätetele juurdepääsemiseks klõpsake valikut Täpsemad suvandid. Alltoodud suvandid on saadaval, kui teete valiku Loo reegel ja pea jäädavalt meeles.

Loo ainult sellele rakendusel kehtiv reegel – kui eemaldate sellest ruudust märke, luuakse reegel kõigi lähterakenduste jaoks.

Ainult toimingu puhul – valige reegli fail/rakendus/registritoiming(ud). Vaadake kõigi HIPS-i toimingute kirjeldusi.

Ainult sihtmärgi puhul – valige reegli fail/rakendus/registrisihtmärk(-märgid).


important

HIPS-i teatisi on liiga palju?

Teatiste kuvamise lõpetamiseks määrake jaotises Täpsem häälestus (F5) > Tuvastamismootor > HIPS > Põhiline filtreerimisrežiimiks Automaatrežiim.

DIALOG_HIPS