Toimingu üksikasjad – rakenduse käivitamine

Selles toimingus ajastatakse välisrakenduse täitmine.

DIALOG_EXEC_APP

Täitmisfail– valige kataloogipuust täitmisfail, klõpsake suvandit või sisestage tee käsitsi.

Töökaust– määrake välise rakenduse töökaust. Kõik täitmisfaili ajutised failid luuakse sellesse kausta.

Parameetrid– rakenduse käsureaparameetrid (valikuline).

Klõpsake toimingu rakendamiseks nuppu Valmis.