Tee väljajätmise vorming

Võite kasutada failide rühma välja jätmiseks metamärke. Küsimärk (?) tähendab üht tähemärki, tärn (*) aga stringi, milles pole mitte ühtegi või on mitu tähemärki.


example

Väljajäetavate failide vorming

Kui soovite välja jätta kausta kõik failid ja alamkaustad, tippige kausta tee ja kasutage maski *

Kui soovite välja jätta üksnes doc-failid, kasutage maski *.doc

Kui täitmisfaili nimes on kindel arv märke (mis muutuvad) ning te teate ainult esimest märki (näiteks D), kasutage järgmist vormingut:
D????.exe (küsimärgid asendavad puuduvaid/teadmata märke)

Näited

C:\Tools\* – tee peab lõppema kaldkriipsu (\) ja tärniga (*), et näidata, et tegu on kaustaga ning kogu selle sisu (failid ja alamkaustad) jäetakse välja.

C:\Tools\*.* – toimib samamoodi nagu C:\Tools\*

C:\ToolsTools kausta ei jäeta välja. Skaneeri vaatenurgast võib Tools olla ka failinimi.

C:\Tools\*.dat – see välistab.datfailid kaustas Tools.

C:\Tools\sg.dat – jätab välja selle konkreetse faili, mis asub täpsel teel.


example

Süsteemimuutujad väljajätmisel

Kontrollis väljajäetavate failide defineerimisel saate kasutada süsteemimuutujaid, nagu %PROGRAMFILES%.

Programmifailide kausta väljajätmiseks kasutage teed %PROGRAMFILES%\* (ärge unustage tee lõppu lisada kaldkriipsu ja tärni), kui lisate väljajäetavaid faile

Kui soovite välja jätta %PROGRAMFILES% alamkausta kõik failid ja kaustad, kasutage teed %PROGRAMFILES%\Väljajäetud_kaust\*

arrow_down_home Laiendage toetatud süsteemimuutujate loendit