Tuvastati uus võrk

ESET Internet Security kasutab uue võrgu tuvastamisel vaikimisi Windowsi sätteid. Uue võrgu tuvastamisel dialoogiakna kuvamiseks muutke jaotises Teadaolevad võrgud uute võrkude kaitsetüüpi nii, et seda küsitakse kasutajalt. Seejärel, kui tuvastatakse ühendus uue võrguga, saab kasutaja valida kaitsetaseme. See säte rakendub kõigile ühendustele, mis on konkreetses võrgus kaugarvutitega loodud.

Võrgukaitse konfigureerimise aknas saate valida kaks võrgukaitserežiimi:

Jah – usaldusväärsete võrkude (kodu- või töövõrgu) puhul. Teie arvuti ja arvutisse salvestatud ühiskasutatavad failid on nähtavad teistele võrgukasutajatele ning süsteemiressursid on juurdepääsetavad teistele võrgus olevatele kasutajatele. Soovitame kasutada seda sätet turvalisele kohtvõrgule juurdepääsuks.

Ei – ebausaldusväärse võrgu (avalik võrgu) puhul. Teie süsteemis olevaid faile ja kaustu pole ühiskasutusse antud teistele võrgus olevatele kasutajatele ega ole neile nähtavad ning süsteemiressursside ühiskasutus on inaktiveeritud. Soovitame kasutada seda sätet juhtmeta võrkudele juurdepääsuks.

DIALOG_EPFW_TRUSTED_ZONE

Kui võrk on määratud usaldusväärseks, loetakse otse ühendatud alamvõrgud automaatselt usaldusväärseks.