Tulemüüri reegel – kohalik

Määratlege kohaliku rakenduse ja kohaliku pordi / kohalike portide nimed, millele reeglit rakendatakse.

Port – kohaliku pordi number/numbrid. Kui numbreid ei ole sisestatud, rakendatakse reeglit kõikide portide puhul. Lisage üks port või pordivahemik.

IP – saate lisada kaugaadressi(d), aadresside vahemiku või alamvõrgu, millele reeglit rakendatakse. Kui väärtust ei ole sisestatud, rakendatakse reeglit kogu side puhul.

Tsoonid – lisatud tsoonide loend.

Lisa – lisage rippmenüüst mõni loodud tsoon. Tsooni loomiseks kasutage vahekaarti Tsooni häälestus.

Eemalda– eemaldab tsoonid loendist.

Rakendus – selle rakenduse nimi, millele reeglit rakendatakse. Lisage rakenduse asukoht, millele reeglit rakendatakse.

Teenus – rippmenüüs on kuvatud süsteemiteenused.


note

Võite luua reegli peegli jaoks, mis pakub pordi 2221 kaudu uuendusi, kasutades sideks rippmenüü suvandit EHttpSrv teenust.

DIALOG_EPFW_RULE_CREATE_LOCAL