Väljuv usaldusväärne side

Näide väljuvast ühendusest usaldusväärses tsoonis:
Kohalik rakendus, mis püüab saada ühendust muu arvutiga, mis asub kohtvõrgus või usaldusväärse tsooni võrgus.

DIALOG_EPFW_NEW_CONNECTION_OUT_TRUSTED

Rakendus– rakendus, millega kaugarvuti ühendust võtab.

Ettevõte– rakenduse väljaandja.

Maine– rakenduse maine, mis on hangitud tehnoloogiaga ESET LiveGrid®.

Teenus– arvutis praegu töötava teenuse nimi.

Kaugarvuti– kaugarvuti, mis püüab luua sidet teie arvutis oleva rakendusega.

Kohalik port– sideks kasutatav port.

Küsi iga kord– kui vaikimisi on reegli toiming Küsi, kuvatakse reegli igal käivitumisel dialoogiaken.

Pea meeles, kuni rakendus väljub– programm ESET Internet Security jätab valitud toimingu järgmise taaskäivitamiseni meelde.

Loo reegel ja pea jäädavalt meeles– kui valite selle suvandi enne side lubamist või keelamist, jätab programm ESET Internet Security toimingu meelde ning kasutab seda, kui kaugarvuti võtab uuesti rakendusega ühendust.

Luba– lubab sissetuleva side.

Keela– keelab sissetuleva side.

Täpsemad suvandid– võimaldab reeglite atribuute kohandada.