Veebikaamera kaitse

Veebikaamera kaitse teavitab teid arvuti veebikaamerat kasutavatest protsessidest ja rakendustest. Kui rakendus püüab kaamerale juurde pääseda, siis kuvatakse teavitusaken, kus saate juurdepääsu lubada või blokeerida. Teavitusakna värv sõltub rakenduse mainest.

Veebikaamera kaitse häälestussuvandeid saab muuta, kui valite Täpsem häälestus (F5) > Seadmekontroll > Veebikaamera kaitse.

Tootes ESET Internet Security veebikaamera kaitse funktsiooni sisselülitamiseks lubage suvandi Luba veebikaamera kaitse kõrval liugurriba.

Kui veebikaamera kaitse on lubatud, muutub valik Reeglid aktiivseks, lubades teil avada akna Reegliredaktor.

Muudetud, kuid kehtiva digitaalallkirjaga reegliga rakenduste (nt rakenduse värskendus) teatiste väljalülitamiseks lubage suvandi Keela veebikaamera juurdepääsuteatised muudetud rakenduste jaoks kõrval liugurriba.