Seadmekontrolli reeglite lisamine

Seadmekontrollireegel määrab toimingu, mis tehakse, kui arvutiga ühendatakse reegli kriteeriumidele vastav seade.

CONFIG_DEVMON_RULE_EDIT_DLG

Sisestage paremaks eristamiseks väljale Nimi reegli kirjeldus. Selle reegli keelamiseks või lubamiseks klõpsake suvandi Reegel on lubatud kõrval olevat liugurriba. See võib olla kasulik, kui te ei soovi reeglit jäädavalt eemaldada.

Seadme tüüp

Valige rippmenüüst välisseadme tüüp (ketas / kaasaskantav seade / Bluetooth / FireWire jne). Seadmete tüübi teave kogutakse operatsioonisüsteemist ja seda saab vaadata süsteemi seadmehaldurist, kui seade on arvutiga ühendatud. Talletusseadmed on näiteks välised kettad ja tavalised USB- või FireWire-liidese kaudu ühendatavad mälukaardilugejad. Kiipkaardilugejad on seadmed selliste kiipkaartide lugemiseks, mis sisaldavad sisseehitatud ahelat, nt SIM- ja ID-kaardid. Pildindusseadmed on näiteks skannerid ja kaamerad. Kuna need seadmed annavad teavet ainult toimingute kohta ega paku teavet kasutajate kohta, saab neid tõkestada ainult globaalselt.

Toiming

Juurdepääsu mittetalletusseadmetele saab lubada ja tõkestada. Talletusseadmete reeglite puhul aga saate valida ühe järgmistest õigussätetest.

Lugemine/kirjutamine– antakse täielik juurdepääs seadmele.

Tõkesta– juurdepääs seadmele tõkestatakse.

Kirjutuskaitse– lubatakse ainult seadmel talletatavate andmete lugemine.

Hoiata– iga kord, kui seade ühendatakse, teavitatakse kasutajat, kas see on lubatud/tõkestatud, ja tehakse logikirje. Seadmeid ei jäeta meelde, teavitus kuvatakse ka sama seadme ühendamisel edaspidi.

Arvestage, et mõni toiming (õigus) pole mõne seadmetüübi korral saadaval. Kui see on talletusseade, on kõik neli toimingut saadaval. Mittetalletusseadmete korral on saadaval ainult kolm toimingut (nt toiming Kirjutuskaitse pole Bluetooth-seadme korral saadaval, mis tähendab, et Bluetooth-seadme saab ainult lubada, blokeerida või selle eest hoiatada).

Kriteeriumite tüüp

Valige seadmerühm või seade.

Reeglite täpsustamiseks ja seadmete jaoks kohandamiseks saab kasutada järgmisi lisaparameetreid. Parameetrite väärtused on tõstutundlikud.

Tarnija– filtreerimine tootja nime või ID alusel.

Mudel– seadmele antud nimi.

Seerianumber– välisseadmetel on üldjuhul oma seerianumber. CD/DVD puhul on tegu kandja, mitte CD-draivi seerianumbriga.


note

kui neid parameetreid pole määratud, eirab reegel vaste otsimisel neid välju. Filtreerimisparameetrid kõigil tekstiväljadel on tõstutundetud ja metamärke (*, ?) ei toetata.


note

seadme kohta teave vaatamiseks looge seda tüüpi seadme kohta reegel, ühendage seade arvutiga ja kontrollige üksikasju seadmekontrolli logist.

Logimise tõsidusaste

Programm ESET Internet Security salvestab kõik olulised sündmused logifaili, mida saab vaadata vahetult programmi peamenüüst. Klõpsake nuppu Tööriistad > Rohkem tööriistu > Logifailid ja valige seejärel rippmenüüst Logi suvand Seadmekontroll.

Alati– logib kõik sündmused.

Diagnostika– logib programmi peenhäälestamiseks vajaliku teabe.

Teave– salvestab kõik teabekirjed, sh edukad uuendused ja kõik eespool mainitud kirjed.

Hoiatused– salvestab kriitilised tõrked ja hoiatusteated.

Puudub – logisid ei salvestata.

Kasutajaloend

Soovi korral saate määrata reeglid vaid kindlatele kasutajatele või kasutajarühmadele, lisades need kasutajaloendisse, klõpsates suvandi Kasutajaloend kõrval nuppu Muuda.

Lisa– avab dialoogiakna Objektitüübid: Kasutajad või rühmad, mis võimaldab soovitud kasutajate valimist.

Eemalda– eemaldab valitud kasutaja filtrist.


important

Kasutajaloendi piirangud

Kasutajaloendit ei saa määratleda reeglite jaoks, millel on kindlad seadmetüübid:

USB-liidesega printer

Bluetooth-seade

ID-kaardi lugeja

Pildindusseade

Modem

LPT-/COM-port

Teavita kasutajat – kui sisestatakse mõne kehtiva reegli alusel tõkestatud seade, kuvatakse teavitusaken.