Käivitusaegne kontroll

Vaikimisi tehakse automaatne käivitusaegne failikontroll süsteemi käivitamisel või tuvastusmootori uuendamisel. See kontroll sõltub ajasti konfiguratsioonist ja toimingutest.

Käivitusaegse kontrolli suvandid on osa ajastatud toimingust Süsteemi käivitusfailide kontroll. Sätete muutmiseks navigeerige suvandisse Tööriistad > Rohkem tööriistu > Ajasti, klõpsake suvandit Automaatne käivitusaegne failikontroll ja seejärel käsku Redigeeri. Viimases etapis kuvatakse aken Käivitusfailide automaatne kontroll (lisateavet leiate järgmisest jaotisest).

Üksikasjalikku teavet ajastatud toimingute loomise ja haldamise kohta leiate jaotisest Uute toimingute loomine.