Edastamine

ESET Internet Security saab saata automaatseid meiliteavitusi, kui tekib valitud detailsusega sündmus. Meiliteavituste lubamiseks aktiveerige valik Täpsem häälestus (F5) > Teatised > Edastamine ja lubage valik Edasta teatised meili peale.

CONFIG_NOTICE

Rippmenüüs Teatiste väikseim detailsus saate valida saadetavate teavituste esmase tõsidusastme.

Diagnostika– logib kogu teabe, mida läheb vaja programmi ja kõigi eespool mainitud kirjete peenhäälestuseks.

Teavitav– salvestab teabekirjed, nagu ebastandardsed võrgusündmused, sh edukad uuendused ja kõik eespool mainitud kirjed.

Hoiatused– salvestab kriitilised tõrked ja hoiatusteated (varjumisvastane tehnoloogia ei tööta ettenähtud viisil või uuendamine ebaõnnestus).

Tõrked– salvestab tõrked (dokumendikaitse ei käivitunud) ja kriitilised tõrked.

Kriitiline – logitakse ainult kriitilised tõrked (nt tõrge viirusetõrje käivitamisel või leitud oht).

Saada iga teavitus eraldi meilisõnumina – kui säte on lubatud, saadetakse saajale iga teatise kohta uus meilisõnum. Selle tulemusena võidakse lühikese aja jooksul saata suur hulk meilisõnumeid.

Uute meiliteatiste saatmise intervall (minutites)– uute meiliteatiste saatmise intervall minutites. Kui määrate selle väärtuseks 0, saadetakse teatis kohe.

Saatja aadress – see väli määrab saatja aadressi, mis kuvatakse teavitusmeilide päises.

Saaja aadressid – see väli määrab saaja aadressid, mis kuvatakse meiliteatiste päises. Toetatakse mitut väärtust. Kasutage eraldajana semikoolonit.

SMTP server

SMTP-server – teatiste saatmiseks kasutatav SMTP-server (nt smtp.provider.com:587, eelnevalt määratud port on 25).


note

ESET Internet Security toetab TLS-krüptimisega SMTP-servereid.

Kasutajanimi ja parool–kui SMTP-server nõuab autentimist, tuleb SMTP-serverile juurdepääsuks sisestada nendele väljadele kehtiv kasutajanimi ja parool.

Luba TLS – Secure Alert ja teavitused, mis kasutavad TLS-krüptimist.

Testi SMTP-ühendust – saaja meiliaadressile saadetakse testmeilisõnum. Täita tuleb väljad SMTP-server, Kasutajanimi, Parool, Saatja aadress ja Saaja aadressid.

Teate vorming

Side programmi ja kaugkasutaja või süsteemiadministraatoriga toimub meili või kohtvõrgu teadete teel (Windowsi sõnumsideteenuse abil). Hoiatusteadete ja teavituste sünumite vaikevormingute kasutamine on enamikes olukordades optimaalne. Mõnel juhul võib olla vaja muuta sündmusesõnumi vormingut.

Sündmuseteadete vorming– kaugarvutis kuvatavate sündmuseteadete vorming.

Ohuhoiatusteadete vorming – ohuhoiatustel ja teavitusteadetel on eelmääratletud vaikevorming. ESET soovitab seda vormingut mitte muuta. Mõnes olukorras (näiteks kui teil on automaatne meilitöötlussüsteem) võib siiski tekkida vajadus teate vormingu muutmiseks.

Märgistik – teisendab meilisõnumi ANSI-märgikodeeringusse Windowsi regionaalsete sätete (nt windows-1250, Unicode (UTF-8), ACSII 7-bit või jaapani keelde (ISO-2022-JP)). Selle tulemusena vormingu täht "á" muudetakse "a"-ks ja tundmatu sümbol asendatakse märgiga "?".

Kasuta Quoted-printable-kodeeringut– meilisõnumi lähtetekst kodeeritakse (QP)-vormingusse (Quoted-printable), mis kasutab ASCII-märke ning suudab meili teel õigesti edastada eri keelte märke 8-bitises vormingus (áéíóú).

%TimeStamp%– sündmuse kuupäev ja kellaaeg;

%Scanner%– asjaomane moodul;

%ComputerName%– arvuti nimi, kust hoiatus pärineb;

%ProgramName%– programm, mis genereeris hoiatuse;

%InfectedObject% – nakatunud faili, sõnumi jne nimi

%VirusName%– nakkuse tuvastusandmed;

%Action% – sissetungivastane toiming

%ErrorDescription%–mitteviirusliku sündmuse kirjeldus.

Võtmesõnu %InfectedObject% ja %VirusName% kasutatakse ainult ohuhoiatusteadetes ja võtmesõna %ErrorDescription% ainult sündmuseteadetes.