Meilisildid

Selle funktsiooni suvandid on saadaval menüü Täpsem häälestus > Veeb ja meil > Meilikliendi kaitse > Hoiatused ja teatised.

Pärast meili kontrollimist saab teatele lisada kontrolltulemuse teavituse. Võite valida suvandi Lisa saadud ja loetud meilile teatesildid või Lisa saadetud meilile teatesildid. Võtke arvesse, et mõnikord võidakse teatesildid probleemsetest HTML-sõnumitest välja jätta või võib ründevara neid võltsida. Teatesilte võib lisada kas saadud ja loetud meilidele või saadetud meilidele (või mõlemale). Saadaval on järgmised valikud.

Mitte kunagi– teatesilte ei lisata üldse.

Tuvastamise ilmnemisel – kontrollituks märgitakse ainult ründetarkvara sisaldavad teated (vaikimisi).

Kontrollimisel kõigi meilide puhul – programm lisab teated kõigile kontrollitud meilidele.

Tuvastatud meili teemale lisatav tekst – muutke seda malli, kui soovite muuta nakatunud meili teema prefiksivormingut. See funktsioon asendab sõnumi teema „Tere” järgmise vorminguga: „[tuvastus %DETECTIONNAME%] Tere”. Muutuja %DETECTIONNAME% tähistab tuvastust.