Logimise konfiguratsioon

ESET Internet Security Logide konfigureerimisele on võimalik ligi pääseda programmi põhiaknast. Valige Häälestus > Täpsem häälestus > Tööriistad > Logifailid. Logide jaotis lubab teil määratleda logide haldamise viisid. Programm kustutab vanemad logid automaatselt, et kõvaketta ruumi säästa. Võite logifailide jaoks täpsustada järgmisi suvandeid.

Logimise vähim detailsus– määrab logitavate sündmuste vähima detailsuse.

Diagnostika– logib kogu teabe, mida läheb vaja programmi ja kõigi eespool mainitud kirjete peenhäälestuseks.

Teavitav– salvestab kõik teabekirjed, sh edukad uuendused ning kõik eespool mainitud kirjed.

Hoiatused– salvestab kriitilised tõrked ja hoiatusteated.

Tõrked– salvestab tõrked, nagu „Tõrge faili allalaadimisel” ja kriitilised tõrked.

Kriitiline– logib ainult kriitilisi tõrkeid (viirusetõrje käivitamisel ilmnes tõrge, tulemüürjne ...).


note

Kui valite detailsuse tasemeks Diagnostiline, salvestatakse kõik keelatud ühendused.

Suvandiga Eemalda automaatselt kirjed, mis on vanemad kui (päeva) määratud päevade arvust vanemad logikirjed kustutatakse automaatselt.

Optimeeri logifailid automaatselt– kui see funktsioon on valitud, defragmenditakse logifailid automaatselt, kui protsent ületab väljal Kui kasutamata kirjete arv ületab (%) määratud väärtuse.

Klõpsake logifailide defragmentimise alustamiseks käsku Optimeeri. Selle protsessi käigus eemaldatakse kõik tühjad logikirjed, mis parandab jõudlust ja logide töötlemiskiirust. Kasutegur on eriti märgatav siis, kui logid sisaldavad suurt hulka kirjeid.

Suvandiga Luba tekstiprotokoll saate lubada logide salvestamise muus failivormingus peale Logifailide.

Sihtkataloog – kataloog, kuhu logifailid salvestatakse (kehtib ainult teksti- ja CSV-failide puhul). Igal logijaotisel on eraldi eelmääratud nimega fail (nt virlog.txt logifailide jaotise Tuvastamised korral, kui kasutate logide salvestamiseks lihttekstivormingut).

Tüüp– kui valite failivormingu Tekst, salvestatakse logid tekstifailina ja andmed jaotatakse sakkidega. Sama kehtib ka komaeraldusega CSV-failivormingu jaoks. Kui valite suvandi Sündmus, salvestatakse logid Windowsi sündmustelogisse (seda saab vaadata juhtpaneeli jaotisest Sündmustevaatur), mitte faili.

Eemalda kõik logifailid – kustutab kõik praegu rippmenüüs Tüüp valitud salvestatud logid. Kuvatakse teatis logide edukast kustutamisest.


note

Probleemide kiiremaks lahendamiseks võib ESET paluda teil esitada arvuti logid. ESET Log Collector lihtsustab vajaliku teabe kogumist. Lisateavet ESET Log Collectori kohta leiate ESET-i teadmisvaramu artiklist.