Mänguri režiim

Mänguri režiim on funktsioon kasutajatele, kes nõuavad oma tarkvara katkematut kasutamist, ei soovi hüpikakende vahelesegamist ja tahavad minimeerida CPU kasutust. Mänguri režiimi saab kasutada ka esitluste jaoks, millele ei tohiks viirusetõrjetarkvara vahele segada. Selle funktsiooni lubamisega keelatakse kõik hüpikaknad ja ajasti tegevus peatatakse täielikult. Süsteemikaitse töötab ikka taustal, kuid ei nõua kasutaja sekkumist.

Saate mängurirežiimi lubada või keelata programmi põhiaknas asukohas Häälestus > Arvutikaitse, klõpsates nuppu MODULE_INACTIVE või MODULE_ENABLED, mis asub suvandi Mängurirežiim kõrval. Mängurirežiimi lubamine loob potentsiaalse turberiski, mistõttu muutub tegumiribal kaitse oleku ikoon oranžiks ja kuvatakse hoiatus. Seda hoiatust näete ka programmi põhiaknas, kus kuvatakse oranžilt teade Mängurirežiim on aktiivne.

Aktiveerige menüüs Täpsem häälestus (F5) > Tööriistad > Mänguri režiim suvand Luba mänguri režiim automaatselt, kui mõni rakendus töötab täisekraani režiimis, et käivitada mänguri režiim alati, kui käivitate täisekraanil rakenduse, ja peatada see pärast rakendusest väljumist.

Aktiveerige suvand Keela mänguri režiim automaatselt pärast, et määrata aeg, mille möödudes keelatakse automaatselt mänguri režiim.


note

Kui tulemüür on interaktiivses režiimis ja mänguri režiim on lubatud, võib teil tekkida raskusi Interneti-ühenduse loomisega. See võib olla probleemiks, kui te käivitate mängu, mis loob ühenduse Internetiga. Tavaliselt palutakse teil selline tegevus kinnitada (kui sidereegleid või erandeid ei ole määratud), kuid kasutaja sekkumine on mänguri režiimis keelatud. Side lubamiseks määrake sidereegel igale rakendusele, milles võib probleem tekkida, või kasutage tulemüüris teistsugust suvandi Filtreerimisrežiim väärtust. Pidage samuti meeles, et kui mänguri režiim on lubatud ning lähete veebilehele või käivitate rakenduse, mis võib olla turvarisk, võidakse see ilma igasuguse selgituse või hoiatuseta blokeerida, kuna kasutaja sekkumine on keelatud.