Reeglite konfigureerimine ja kasutamine

Reeglid koosnevad tingimuste hulgast, mida kasutatakse teadlikul viisil kõigi võrguühenduste ja tingimustele kinnistatud toimingute katsetamiseks. Tulemüürireeglitega saate määratleda erinevat tüüpi võrguühenduste loomisel tehtavat toimingut. Reegli filtreerimise häälestuse avamiseks tehke valik Täpsem häälestus (F5) > Tulemüür > Üldine. Mõni eelmääratletud reegel on seotud märkeruuduga jaotises lubatud teenused (IDS ja täpsemad suvandid) ning neid ei saa otse välja lülitada. Nende väljalülitamiseks kasutage seotud märkeruute.

Erinevalt ESET Internet Security eelmistest versioonidest hinnatakse reegleid ülalt allapoole. Iga hinnatava võrguühenduse jaoks kasutatakse esimese sobiva reegli toimingut. See on oluline muudatus võrreldes eelmise versiooniga, kus reeglite prioriteet oli automaatne ja täpsematel reeglitel oli kõrgem prioriteet kui üldisematel.

Ühendused saab jagada sisenevateks ja väljuvateks. Siseneva ühenduse algatab kaugarvuti, mis proovib kohaliku süsteemiga ühendust luua. Väljuv ühendus toimib vastupidi – kohalik süsteem pöördub kaugarvuti poole.

Uue tundmatu side avastamisel tuleb põhjalikult kaaluda, kas seda lubada või mitte. Soovimatu, ebaturvaline või tundmatu ühendus on süsteemile turvariskiks. Sellise ühenduse loomisel soovitame pöörata teie arvutiga ühendust üritavale kaugarvutile ja rakendusele tavalisest suuremat tähelepanu. Mõni sissetung proovib hankida ja saata isikuandmeid või laadida hosttööjaamadele alla ründerakendusi. Tulemüür võimaldab teil niisugused ühendused tuvastada ja kõrvaldada.