POP3, POP3S-i filter

POP3 on laialt levinud protokoll, mida kasutatakse meilirakenduses meilisõnumite vastuvõtuks. ESET Internet Security tagab selle protokolli kaitse, olenemata kasutatavast meilikliendist.

Seda juhtelementi pakkuv kaitsemoodul aktiveeritakse automaatselt süsteemi käivitamisel ja see jääb residentselt mällu. Mooduli korralikuks tööks jälgige, et see oleks lubatud – POP3-protokolli kontrollimine toimub automaatselt meilikliendi ümberkonfigureerimise vajaduseta. Vaikimisi kontrollitakse pordi 110 kogu suhtlust, kuid vajadusel saab lisada ka muude sideportide kontrolli. Pordinumbrid peavad olema komaga eraldatud.

Krüptitud sidet kontrollitakse vaikimisi. Skanneri häälestuse vaatamiseks avage Täpsem häälestus > Veeb ja meil > SSL/TLS.

Selles jaotises saate konfigureerida POP3- ja POP3S-protokollide kontrollimist.

Luba POP3-protokolli kontrollimine– kui lubatud, jälgitakse ründeprogrammide esinemist läbi POP3 suunatud liikluses.

POP3-protokolli jaoks kasutatavad pordid– POP3-protokolli jaoks kasutatavate portide loend (vaikimisi 110).

ESET Internet Security toetab ka POP3S-protokolli kontrollimist. Seda tüüpi side kasutab serveri ja kliendi vaheliseks teabeedastuseks krüptitud kanalit. Programm ESET Internet Security kontrollib sidet krüptimismeetodite SSL (Secure Socket Layer) ja TLS (Transport Layer Security) abil.

Ära kasuta POP3S kontrollimist– krüptitud suhtlust ei kontrollita.

Kasuta POP3S-protokolli kontrollimist valitud portide puhul– märkige see suvand, et lubada POP3S-i kontrollimine suvandis POP3S-protokolli jaoks kasutatavad pordid määratletud portide puhul.

POP3S-protokolli jaoks kasutatavad pordid– kontrollitavate POP3S-portide loend (vaikimisi 995).