URL-aadresside haldus

Selles URL-aadresside halduse jaotises saate määrata tõkestatud, lubatud ja sisukontrollist väljajäetavad HTTP-aadressid.

Kui soovite filtreerida peale HTTP-veebisaitide ka HTTPS-aadresse, peab olema valitud suvand Luba SSL/TLS-protokollide filtreerimine. Muul juhul lisatakse vaid külastatud HTTPS-saitide domeenid, mitte täielik URL.

Loendis Blokeeritud aadresside loend olevad veebisaidid pole juurdepääsetavad, kui need pole lubatud ka loendis Aadresside loend. Loendis Sisukontrollist väljajäetavate aadresside loend olevate veebisaitide poole saab pöörduda ründeprogrammi olemasolu kontrollimata.

Kui soovite blokeerida kõik HTTP-aadressid, välja arvatud aktiivses loendis Lubatud aadresside loend olevad aadressid, lisage aktiivsesse loendisse Tõkestatud aadresside loend märk *.

Erisümboleid * (tärn) ja ? (küsimärk) võib loendites kasutada. Tärn asendab iga märgistringi ning küsimärk asendab iga sümbolit. Eriti tähelepanelikult tuleb käituda kontrollist väljajäetavate aadresside määramisel, sest loend peaks sisaldama üksnes usaldusväärseid ja ohutuid aadresse. Samuti tuleb tagada, et sümboleid * ja ? kasutatakse selles loendis tingimata õigesti. Kogu domeeni, sh kõigi alamdomeenide ohutuks vastendamiseks vaadake jaotist Lisa HTTP-aadressi/domeeni mask. Loendi aktiveerimiseks valige suvand Aktiivne loend. Kui soovite teavitust loendis oleva aadressi sisestamise kohta, valige Kuva loendi rakendamisel teavitus.


note

Usaldusväärsed domeenid

Aadresse ei filtreerita, kui seadistus Veeb ja meil > SSL/TLS >Jäta välja suhtlus usaldusväärsete domeenidega on lubatud ja domeeni käsitletakse usaldusväärsena.

CONFIG_EPFW_SCAN_HTTP_EXCLUDELIST

Juhtelemendid

Lisa– luuakse eelmääratud loenditele lisaks uus loend. See võib olla kasulik, kui soovite aadressirühmi loogiliselt jaotada. Näiteks üks blokeeritud aadresside loend võib sisaldada välise musta nimekirja aadresse ja teine teie musta nimekirja aadresse, et lihtsustada välise loendi uuendamist ja samas ka teie loendi muutmata jätmiseks.

Muuda– muudetakse olemasolevaid loendeid. Kasutage seda aadresside lisamiseks või eemaldamiseks.

Eemalda – olemasolevad loendid kustutatakse. Seda saab teha vaid funktsiooniga Lisa loodud loenditega, mitte vaikeloenditega.