Veebiprotokollid

Vaikimisi on ESET Internet Security konfigureeritud enamiku Interneti-brauserite kasutatava HTTP-protokolli kasutamiseks.

HTTP skanneri häälestus

HTTP-liiklust jälgitakse alati kõigi rakenduste kõigis portides.

HTTPS-i skanneri häälestus

ESET Internet Security toetab ka HTTPS-protokolli kontrollimist. HTTPS-side kasutab serveri ja kliendi vahel teabe edastuseks krüptitud kanalit. ESET Internet Security kontrollib sidet protokollidega SSL (Secure Socket Layer) ja TLS (Transport Layer Security). Operatsioonisüsteemi versioonist olenemata kontrollib programm liiklust vaid jaotises HTTPS-protokolli kasutatavad pordid määratud portides (443, 0-65535).

Krüptitud sidet kontrollitakse vaikimisi. Skanneri häälestuse vaatamiseks avage Täpsem häälestus > Veeb ja meil > SSL/TLS.