Võrguadapteritele määratud profiilid

Profiile vahetades saate tulemüüri käitumisele teha kiiresti mitu muudatust. Kindlatele profiilidele saate määrata ja rakendada kohandatud reegleid. Võrguadapterikirjed kõigi seadmes olevate adapterite kohta lisatakse automaatselt loendisse Võrguadapterid.

Veerud

Nimi – võrguadapteri nimi.

Tulemüüri vaikeprofiil – vaikeprofiili kasutatakse siis, kui võrgul, millega olete ühendatud, pole profiile konfigureeritud või kui teie võrguadapter on seatud võrguprofiili mitte kasutama.

Eelista võrgu profiili– kui suvand Eelista ühendatud võrgu tulemüüri profiili on lubatud, kasutab võrguadapter ühendatud võrgule määratud tulemüüriprofiili alati, kui võimalik.

Juhtelemendid

Lisa– lisab uue võrguadapteri.

Muuda – laseb muuta olemasolevat võrguadapterit.

Eemalda – valige võrguadapter ja klõpsake valikut Eemalda, kui soovite võrguadapteri loendist eemaldada.

OK/Loobu – muudatuste salvestamiseks klõpsake nuppu OK, väljumiseks ilma muudatusi salvestamata klõpsake valikut Loobu.