Õppimisrežiimi sätted

Õppimisrežiim loob ja salvestab automaatselt reegli iga süsteemis loodud side jaoks. Kasutaja sekkumine pole vajalik, kuna ESET Internet Security salvestab reeglid ettemääratletud parameetrite järgi.

See režiim võib teie süsteemi ohtu seada ja on soovitatav vaid tulemüüri algkonfigureerimiseks.

Valige Õpperežiim rippmenüüst Täpsem häälestus (F5) > Tulemüür > Põhiline > Filtreerimisrežiim valiku Õpperežiimi suvandid aktiveerimiseks. See jaotis hõlmab järgnevaid elemente.


warning

Õppimisrežiimis olles ei filtreeri tulemüür sidet. Kõik väljuvad ja sisenevad ühendused on lubatud. Selles režiimis ei kaitse tulemüür teie arvutit täielikult.

Režiim on seadistatud pärast õpperežiimi aegumist – määrake, milline toote ESET Internet Security tulemüüri filtreerimisrežiim aktiveerub pärast õpperežiimi ajavahemiku lõppu. Lugege lisateavet filtreerimisrežiimide kohta. Pärast aegumist nõuab suvand Küsi kasutajalt tulemüüri filtreerimisrežiimi muutmiseks administraatoriõigusi.

Side tüüp– valige igale sidetüübile spetsiaalsed reeglite loomise parameetrid. Sidetüüpe on neli.

icon_section Sisenev liiklus usaldusväärsest tsoonist– usaldusväärses tsoonis sissetuleva ühenduse näide oleks usaldusväärses tsoonis olev kaugarvuti, mis püüab rajada sidet kohaliku rakendusega, mida käitab teie arvuti.

icon_section Väljuv liiklus usaldusväärsesse tsooni– kohalik rakendus, mis püüab saada ühendust muu arvutiga, mis asub kohtvõrgus või usaldusväärse tsooni võrgus.

icon_section Sisenev Interneti-liiklus– kaugarvuti, mis püüab luua sidet arvutis oleva rakendusega.

icon_section Väljuv Interneti-liiklus – kohalik rakendus, mis püüab saada ühendust muu arvutiga.

Iga jaotis võimaldab teil määratleda vastloodud reeglitele lisatavad parameetrid.

Lisa kohalik port – kaasab võrguside kohaliku pordi numbri. Väljuva side jaoks luuakse tavaliselt suvalised numbrid. Sel põhjusel soovitame selle suvandi lubada vaid siseneva side jaoks.

Lisa rakendus– kaasab kohaliku rakenduse nime. See suvand sobib tulevastele rakenduse tasemel loodavatele reeglitele (reeglid, mis määratlevad kogu rakenduse side). Näiteks võite lubada ainult veebibrauseri või meilikliendi side.

Lisa kaugport – kaasab võrguside kaugpordi numbri. Näiteks saate lubada või keelata teatud teenuse, mis on seostatud standardse pordinumbriga (HTTP – 80, POP3 – 110 jne).

Lisa kauge IP-aadress / usaldusväärne tsoon– kauget IP-aadressi või tsooni võib kasutada uute reeglite parameetrina, mis määratlevad kõik võrguühendused kohaliku süsteemi ja kõnealuse kaugaadressi/tsooni vahel. See on sobiv suvand, kui soovite määratleda teatud arvuti või omavahel ühendatud arvutite rühma toiminguid.

Suurim erinevate reeglite arv ühe rakenduse kohta– kui rakendus peab sidet läbi erinevate portide (nt mitmetele IP-aadressidele jne), loob tulemüür õppimisrežiimis sellele rakendusele vastava arvu reegleid. See suvand lubab teil piirata ühele rakendusele loodavate reeglite arvu.