Teadaolevate võrkude redaktor

Teadaolevaid võrke saab jaotises Täpsem häälestus > Võrgukaitse > Põhiline > Teadaolevad võrgud konfigureerida käsitsi, kui klõpsata valiku Teadaolevad võrgud.

Veerud

Nimi – teadaoleva võrgu nimi.

Kaitse tüüp – näitab, kas võrgu seadistuseks on määratud Usaldusväärne, Ebausaldusväärne või Kasuta Windowsi sätet.

Tulemüüri profiil– profiilireeglite filtri kuvamiseks valige profiil rippmenüüst Kuva profiilis kasutatavad reeglid.

Uuendusprofiil– võimaldab selle võrguühenduse korral rakendada loodud uuendusprofiili.

Juhtelemendid

Lisa – loob uue teadaoleva võrgu.

Muuda–klõpsake olemasoleva teadaoleva võrgu muutmiseks.

Eemalda– valige võrk ja klõpsake selle eemaldamiseks teadaolevate võrkude loendist käsku Eemalda.

Üles/kõrgemale/madalamale/alla– võimaldab reguleerida teadaolevate võrkude tähtsuse taset (võrkude hindamisjärjestus on ülalt alla).

Võrgukonfiguratsiooni sätted asuvad kahel järgmisel vahekaardil.

Võrk

Siin saate määratleda võrgu nime ja valida selle jaoks kaitse tüübi (usaldusväärne, ebausaldusväärne või Kasuta Windowsi sätet). Valige profiili jaoks kasutatav profiil rippmenüüst Tulemüüri profiil. Kui võrk kasutab kaitsetüüpi usaldusväärne, käsitletakse kõiki otse ühendatud võrgu alamvõrke usaldusväärsena. Näiteks kui võrguadapter on ühendatud selle võrguga IP-aadressiga 192.168.1.5 ja alamvõrgumask on 255.255.255.0, lisatakse alamvõrk 192.168.1.0/24 selle adapteri usaldusväärsesse tsooni. Kui adapteril on rohkem aadresse/alamvõrke, usaldatakse neid kõiki, olenemata teadaoleva võrgu Võrgu ID konfiguratsioonist.

Peale selle lisatakse suvandis Täiendavad usaldusväärsed aadressid lisatud aadressid alati selle võrguga ühendatud adapterite usaldusväärsesse tsooni (olenemata võrgu kaitsetüübist).

Hoiata nõrga WiFi krüptimise eest – ESET Internet Security teavitab teid, kui loote ühenduse kaitsmata või nõrga kaitsega juhtmeta võrguga.

Tulemüüri profiil – valige selle võrguga ühendamisel kasutatav tulemüüriprofiil.

Profiili uuendamine – valige selle võrguga ühendamisel kasutatav uuendusprofiil.

Selleks et võrk märgitaks ühendatud võrkude loendis ühendatuks, peavad olema täidetud järgmised tingimused.

Võrgu ID – kõik sisestatud parameetrid peavad kattuma aktiivse ühenduse parameetritega.

Võrgu autentimine – autentimisserveri valimisel peab autentimine ESET-i autentimisserveriga olema edukas.

Võrgu ID

Võrgu ID luuakse kohaliku võrgu adapteri parameetrite põhjal. Kõiki valitud parameetreid võrreldakse aktiivsete võrguühenduste tegelike parameetritega. Lubatud on IPv4- ja IPv6-aadressid.

DIALOG_EPFW_AUTH_LOCAL_SETTINGS

Võrgu autentimine

Võrgu autentimise funktsioon otsib võrgust konkreetset serverit ja kasutab selle serveri autentimiseks asümmeetrilist krüptimist (RSA-d). Autenditava tsooni nimi peab kattuma autentimisserveri sätetes määratud võrgu nimega. Nimi on tõstutundlik. Määrake serveri nimi, port, mida server kuulab, ja serveri privaatvõtmele vastav avalik võti (vaadake jaotist Võrgu autentimine – serveri konfiguratsioon). Serveri nime saab sisestada IP-aadressi, DNS-i või NetBiose nime kujul ja selle järele võib lisada tee, mis määratleb võrgu asukoha serveris (nt serveri_nimi_/kataloog1/kataloog2/autentimine). Saate määrata ka alternatiivseid servereid, mida kasutada, lisades need semikooloniga eraldatult teele.

Laadige alla ESET-i autentimisserver.

Avaliku võtme saab importida mis tahes järgmise failitüübi abil.

PEM-kodeeringu abil krüptitud avalik võti (.pem) – selle võtme saab luua ESET-i autentimisserveri abil (vt jaotist Võrgu autentimine – serveri konfiguratsioon).

Krüptitud avalik võti

Avaliku võtme sert (.crt)

HLPPFW_ZONE_CONF_TRUSTCHECK_CLIENTSET_2

Sätete katsetamiseks klõpsake käsku Katseta. Kui autentimine õnnestub, kuvatakse teade Serveri autentimine õnnestus. Kui autentimine pole õigesti konfigureeritud, kuvatakse üks järgmistest tõrketeadetest.

Serveri autentimine ebaõnnestus. Kehtetu või ühtimatu signatuur.
Serveri signatuur ei kattu sisestatud avaliku võtmega.

Serveri autentimine ebaõnnestus. Võrgu nimi ei ühti.
Konfigureeritud võrgu nimi ei vasta autentimisserveri tsooni nimele. Vaadake mõlemad nimed üle ja veenduge, et need on ühesugused.

Serveri autentimine ebaõnnestus. Sobimatu või puuduv vastus serverilt.
Vastust ei saada, kui server ei tööta või pole juurdepääsetav. Kehtetu vastus võidakse saada, kui määratud aadressil töötab mõni muu HTTP-server.

Sisestati kehtetu avalik võti.
Kontrollige, ega sisestatud avaliku võtme fail pole rikutud.